W dniach od 17 do 20 kwietnia 2023r. uczniowie wszystkich klas ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach kolejny raz włączyli się w akcję sprzątania świata pod hasłem „Czysta gmina w Twoich rękach”.

21 kwietnia włączyliśmy się też  w przedsięwzięcie #SprzątamyDlaPolski, które ma zasięg ogólnopolski. Akcja polegała  na sprzątaniu porzuconych odpadów na publicznych terenach zielonych. Jej celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Dzieci pod opieką wychowawców, sprzątały teren wokół szkoły, aleję grabową i kasztanową oraz drogę na Mokrany Stare. Wyruszając na akcję otrzymały  rękawiczki  i worki na śmieci. Do worków wrzucaliśmy  szkło, metale, papier, folię …

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów i nauczycieli były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

Podsumowaniem tych działań  był apel z okazji Dnia Ziemi przygotowany przez uczniów z klasy II pod kierunkiem pani Agaty Zajko. Na apelu wręczone zostały również nagrody za konkurs ekologiczny. Naszą szkołę w tym dniu odwiedziła również Pani Elwira Zielińska – pracownik Urzędu Gminy, która jest odpowiedzialna za ochronę środowiska w naszej gminie oraz prezes spółki Eko-Bug Marek Cydejko, którzy  jeszcze raz przybliżyli nam wiadomości na temat ochrony środowiska i segregacji surowców wtórnych. Na koniec wszyscy uczestniczyliśmy w happeningu  po okolicy, niosąc transparenty propagujące ekologiczny styl życia i skandując proekologiczne hasła.

Choć dzień sprzątania minął, to powinniśmy zawsze pamiętać, że „Porządek, który panuje we wszechświecie, wymaga szacunku. Człowiek obdarzony możliwością wolnego wyboru jest głęboko odpowiedzialny za zachowanie tego porządku, również dla dobra przyszłych pokoleń” – Jan Paweł II.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

„POZNAJ POLSKĘ” - EDYCJA JESIENNA 2022

21 października 2022 r. 34 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach mogło uczestniczyć w wycieczce szkolnej do Lublina, dofinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki - „Poznaj Polskę”.
Uczniowie odwidzieli m. im.:
- Historyczny zespół architektoniczno - urbanistyczny
- Muzeum Wsi Lubelskiej

Kwota dofinansowania ze środków MEiN:     5.000 zł
Kwota wkładu własnego:             3.200 zł
Wartość całkowita wycieczki:            8.200 zł

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022 - gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.000 zł na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina musiała zapewnić wkład własny w wysokości, co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.
„Poznaj Polskę” jest wsparciem nauczycieli oraz wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem procesu dydaktycznego. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie mogą poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości.

GALERIA ZDJĘĆ

Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach odbyła się 27 października 2022 roku. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.

Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne, do których przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie 5 uczniów w niezwykle podniosłej atmosferze, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków. Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia złożone im przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka, Dyrektor Mariolę Borodziuk, rodzica – Iwonę Maj oraz przewodnicząca Rady Rodziców Katarzynę Siluk.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA ZDJĘĆ

Pierwsze dni listopada są dniami, w których w sposób szczególny wspominamy zmarłych. Pierwszego listopada to Dzień Wszystkich Świętych, w tym dniu wspominamy tych, których życie nacechowane było świętością. Drugiego listopada modlimy się i wspominamy zmarłych, których dusze według religii chrześcijańskiej odbywają pokutę czyśćcową oczekując wejścia do nieba.

W łączności z kościołem pielgrzymującym na ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach upamiętnili ofiary żołnierzy poległych w czasie wojny, walczących w obronie Ojczyzny. Wyrazem łączności było wyjście Samorządu Uczniowskiego na cmentarz parafialny. Na mogile gdzie spoczywają szczątki poległych żołnierzy, zapalone zostały znicze i odmówione modlitwy w intencji tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Uczniowie odwiedzili także groby zmarłych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Neplach, przy których nie zapomniano o modlitwie i zapalonym zniczu.

13.06.2022r. uczniowie klas VI-VIII wyjechali do Warszawy na wycieczkę dofinansowaną przez rządowe Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” . W wycieczce brało udział 28 uczniów.

O godz. 5.00 wyruszyliśmy spod szkoły w Neplach. Zwiedzanie zaczęliśmy od Centrum Nauki Kopernik. Wśród wielu atrakcji zobaczyliśmy m.in. Strefę Światła, która pozwoliła przenieść się w przestrzeń iluzji optycznych, jak również warsztaty majsterkowicza, który są jednym z najbardziej oryginalnych projektów Centrum Nauki Kopernik.

Następnym punktem wycieczki były Łazienki Królewskie nazywane "najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć, obserwując przyrodę, oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury.

Po spacerze w parku był czas wolny w Praskiej Galerii Handlowej. Popołudniu zjedliśmy obiad aby móc następnie pograć w kręgle w Centrum Hula Kula. Ostatnią atrakcją były warsztaty z ciekłym azotem. Uczniowie mogli zrobić lody własnej roboty, a następnie je zmrozić azotem.

Wycieczka była udana, uczniowie zadowoleni, zrobiliśmy dużo pamiątkowych zdjęć miejsc, które odwiedziliśmy