Zapraszamy do pobierania gazetki szkolnej

pdf.png GAZETKA SZKOLNA

30 września 2019 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Na początku spotkali się w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim z panią Magdaleną Żychowską,  przedstawicielem Lubelskich Parków Krajobrazowych, która zrobiła dzieciom  prelekcję na temat Fauny tego Parku. Pokazała eksponaty zwierząt  jakie występują na tym obszarze oraz  bardzo ciekawie opowiedziała o ich życiu w ekosystemie. Następnie wszyscy udaliśmy się na zajęcia terenowe, których tematem było poznanie różnych  typów lasów w oparciu o ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną  „Nadbużańskie Łęgi”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Rozpoznawali gatunki drzew, obserwowali rośliny i zwierzęta występujące w Parku, a także szukali  i oglądali pod lupą  ciekawe eksponaty. Zajęcia uatrakcyjniła także gra trenowa. Uwieńczeniem wycieczki było ognisko integracyjne i nagrody.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?

 

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Z okazji Święta Pluszowego Misia Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystość w naszej szkole. Każde dziecko przyniosło swojego misia-pluszaka. Zabawka ta towarzyszy dzieciom wiele lat, to nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś” bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Przedstawiciele SU, postanowili przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się z misiem. Na początek wykonano  gazetkę, gdzie przedstawiona została historia pluszowego misia. W klasach młodszych były czytane fragmenty książek, w których bohaterami były misie, dzieci śpiewały piosenki, wykonywały prace plastyczne oraz wzięły udział w quizie. Aby wspomóc dzieci objęte opieką GOPS zorganizowano także zbiórkę zabawek.

20 listopada 2019 roku wspólnie z UNICEF  nasza szkoła brała aktywny udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym właśnie roku przypada wyjątkowa 30  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem z dziećmi, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu , w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa są nie respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wychowawcy na godzinie wychowawczej , a w klasach I-III w ramach edukacji społecznej  przybliżyli uczniom  tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat ich praw oraz możliwości  ich realizacji w poszczególnych  krajach, a także w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Uczniowie byli zdziwieni, że są na  świecie  miejsca, gdzie dzieci nie mają swojego imienia i nazwiska, nie mogą się uczyć, nie mają prawa do zabawy….od dzisiaj wszyscy będziemy bardziej doceniać miejsce, w którym żyjemy, pamiętając o tym, że tutaj dzieci mają pełne prawa i są osoby, które stoją na straży ich przestrzegania .Uczniowie wykonywali też piękne plakaty, które wyeksponowano na korytarzu. Każdy z uczniów mógł też zapoznać się z cytatami Janusza Korczaka- pedagoga, wychowawcy, prekursora praw dziecka. Wszystkie prawa zostały również wyeksponowane  na  gazetce. W ramach tego dnia wszyscy przyszli ubrani na niebiesko ,a uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agaty Zajko przygotowali  montaż słowno- muzyczny. Na koniec z balonami  przemaszerowaliśmy po najbliższej okolicy jednocząc się z wszystkimi dziećmi na świecie.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt uczniowie klasy trzeciej przygotowali ciekawy i bardzo pouczający apel. Głównym celem było uwrażliwienie dzieci na los wszystkich  zwierząt, rozwijanie postaw szacunku dla zwierząt, oraz zmotywowanie do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt w schroniskach. Na koniec uczniowie ogłosili zbiórkę karmy, kocy i  drobnych pieniędzy na rzecz psów ze schroniska „AZYL” w Białej Podlaskiej.

Akcja   „PSUBRATY” trwała do końca października.

Zebraliśmy 44kg karmy, 3 koce, 2 ręczniki oraz 534 zł za które zakupiona została karma.  Wszystkie dary przekazane zostały potrzebującym pieskom.

Nad całością akcji czuwała pani Beata Kołodziejczyk i klasa III.