Drodzy Rodzice i Uczniowie

  1. Od 25 marca 2020 rozpoczyna się  zdalne nauczanie  realizujące podstawę programowa z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wg rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szk. 2019/2020.
  2. Zakres treści nauczania na dany dzień z poszczególnych przedmiotów będzie przesyłał nauczyciel przedmiotu do godz. 11.00.
  3. Uczniowie wykonują polecone zadania  i przesyłają na adres e-mail  danego nauczyciela. Należy pamiętać  by długo nie pracować przy komputerze, robić przerwy.
  4. Nauczyciele mają prawo oceniać uczniów za wykonane prace, polecenia.  Oceny będą przekazywane poczta elektroniczna lub telefonicznie .
  5. Nauczyciele będą pozostawać do dyspozycji uczniów zgodnie planem zajęć w szkole,  ponadto  w  godzinach  15.00- 16.00  -  konsultacje przez pocztę elektroniczna .

Obecny czas wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i   cierpliwość.  Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem.

Dyrektor

Drodzy Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 16 marca 2020r. zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 25.03.2020r.

W dniach 12 i 13 marca odbywały się zajęcia opiekuńcze , od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły pozostając w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uczniowie w tym czasie będą otrzymywali od nauczycieli materiały edukacyjne do samodzielnej pracy (poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny).

W tym okresie pamiętajmy o bezpieczeństwie, pozostańmy w domu, unikajmy skupisk ludzi, dbajmy o higienę.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie i stronach internetowych Urzędu Gminy Terespol.

    Drodzy  Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Realizując zdalne nauczanie korzystajcie z zasobów portali i stron internetowych: edpodręczniki.pl, www .gov.pl,  cke.gov.pl, stron OKE, www.gwo.pl ,  BukvaEduPL, rus4chld.pushkininstitute.ru , materiałów edukacyjnych radia, telewizji,  nauczycieli.

Informacje przekazujcie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie czy też poprzez kontakt z wychowawcą.

Pamiętajcie przy tym o higienie pracy ( 45 min. wysiłku umysłowego następnie odpoczynek) oraz o bezpieczeństwie w sieci.

Zapraszamy do pobierania gazetki szkolnej

pdf.png GAZETKA SZKOLNA