HISTORIA SZKOŁY

 

Pierwszą szkołę w Neplach utworzyły władze carskie po upadku Powstania Styczniowego. Nauka w niej miała służyć rusyfikacji społeczności nepelskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. powstała polska szkoła 4-klasowa, w której kierownikiem był Marcin Wasyluk, a później do wybuchu II wojny światowej Antoni Mikuła. Po wyzwoleniu od końca 1946 r. uczyli w niej Florentyna i Józef Wasylukowie (brat Marcina Wasyluka). Wraz z powiększającą się liczbą dzieci i powojenną reformą szkolnictwa zwiększyła się liczba wykształconych nauczycieli. W roku szkolnym 1953/54 otwarto w Neplach V klasę, w roku 1954/55 – VI klasę, a w roku 1955/56- VII klasę. W tym czasie pracowali nauczyciele: Wanda Reszotnik, Maria Łozak, Lidia Litwiniuk i Marianna Omelaniuk. W roku 1966/67 wprowadzony został 8-klasowy system nauczania.

Od 10 października 1971 roku szkoła w Neplach zaczęła funkcjonować w nowo- wybudowanym budynku, w którym nauka odbywa się do dziś.

W kronikach szkolnych zapisane są nazwiska nauczycieli, którzy byli dyrektorami:

Wasyluk Józef       1946 – 1968,

Grzesiuk Helena    1968 – 1973,

Drab Ryszard         1973 – 1974,

Wakulski Jan         1974 – 1976,

Białowąs Jan          1976 – 1992,

Kowalska Danuta   1992 – 1999,

oraz nauczycieli uczących pod ich kierownictwem, a byli to między innymi: Białowąs Zofia, Jaskulski Jerzy, Kolada Jan, Kolada Janina, Koncewicz Lidia.

Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest mgr Mariola Borodziuk.

W roku szkolnym 1999/2000 szkołę opuściła ostatnia ósma klasa. Od roku szkolnego 2000/2001 szkoła jest 6-cio  klasowa z jednym oddziałem przedszkolnym.

Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci w wieku 6 – 12 lat z 12 miejscowości: Neple, Starzynka, Kuzawka, Kukuryki, Samowicze, Krzyczew, Bohukały, Pratulin, Łęgi, Berezówka, Mokrany Stare, Mokrany Nowe. 17 października 2001 r. Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę o nadaniu imienia Juliana Ursyna Niemcewicza Szkole Podstawowej w Neplach, natomiast 19 października odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. 

 

 HISTORIA SZTANDARU

Uroczystość wręczenia i poświęcenia Sztandaru szkoły, ufundowanego przez Gminę Terespol, miała miejsce 19 października 2001 roku.  Na ręce Dyrektora szkoły Pani Marioli Brodziuk został przekazany Sztandar przez Wójta Gminy Terespol Pana Krzysztofa Iwaniuka.  Na Sztandarze widnieje otwarta księga z inicjałami Patrona szkoły i napis: „Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach”.  Pani Dyrektor przekazała Sztandar pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili: Joanna Lubańska, Olga Łukaszuk i Jan Kraciuk. Sztandar został poświęcony na Mszy Św. W kościele parafialnym w Neplach. Mszę celebrowali: Ks. Dziekan Ryszard Andryszczak, Ks. Prałat Zdzisław Oziembło, Ks. Henryk Wielgosz i Ks. Konrad Niedzielski.  Odsłonięto również pamiątkową tablicę ku czci J.U.Niemcewicza, ufundowaną przez Państwo Joannę i Stanisława Kraciuków z Kuzawki.

HISTORIA WSI NEPLE

Wieś Neple położona jest w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Terespol. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bialskopodlaskiego.  Neple to wieś letniskowa na wzgórzu w pobliżu ujścia rzeki Krzny do Bugu na obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, usytuowana w odległości 9km na północ od miasta Terespol. Uroczo położona na urozmaiconym geomorfologicznie obszarze, poprzecinanym zakolami meandrującej rzeki Krzny i starorzeczami Bugu, tzw. bużyskami. Ten piękny teren, którego centrum są Neple, nazywany bywa Szwajcarią Podlaską.
Wieś posiada udokumentowane bogate osadnictwo pradziejowe. Dawniej wieś książęca założona przed 1430 r., w XIX w. własność Niemcewiczów, Orzeszków, Mierzejewskich, Kierbedziów. Na początku XIX w. przebywał tu poeta i historyk - Julian Ursyn Niemcewicz, który swój pobyt w Neplach opisał w „Pamiętnikach historycznych" oraz car rosyjski Aleksander I. Bywał tu też inżynier Stanisław Kierbedź, budowniczy mostu na Wiśle w Warszawie.
Na pocz. XIX w. ówczesny właściciel Kalikst Mlerzejewski wybudował tu pałac otoczony ogrodem i parkiem z bardzo rzadkimi okazami drzew i krzewów oraz oranżerię w której rosło około 4000 roślin m.in. kamelie i ananasy. Założył hodowlę bażantów, zwierzyniec z żubrami i danielami, a na okolicznych morenowych wzgórzach winnice. W 1854 r. pałac zniszczył ogromny pożar; odbudował go jeszcze za życia fundatora F. Jaszczołd, choć również on nie przetrwał długo. Obecnie funkcjonuje w nim wypoczynkowy ośrodek Caritasu.
Miejscami szczególnie polecanymi do zwiedzania są:
- zespół dworski należący pierwotnie do rodziny Niemcewiczów m.in. do stryja poety Juliana Ursyn Niemcewicza, adiutanta Tadeusza Kościuszki.
- stojący 200m od wejścia do parku neogotycki lamus, zwany „Skarbczykiem", murowany z 1786 r.
- piętrowy budynek dworski z fasadą z początku XIX w., tzw. „Biwak", zbudowany dla stałego w latach 1817-25 gościa Nepli, cara Aleksandra I,
- budynek mieszkalny - tzw. „Biały dworek", murowany z pocz. XX w.
- pawilon ogrodowy tzw. „Altana Chińska", murowana z I poł. XIX w. - dawna biblioteka,
- neogotycka, murowana kaplica ogrodowa z 1829 r. (prawdopodobnie projektu F. Jaszczołda), a w niej marmurowa tablica, poświęcona Juliuszowi Augustowi Mierzejewskiemu, ufundowana przez rodziców po tragicznej śmierci syna,
- krzyż żelazny na olbrzymim głazie, w tym miejscu spadł w październiku 1828 r. z konia 11 letni ostatni syn Kalista Mierzejewskiego Juliusz August,
- Barokowy kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1769 r., ufundowany przez Franciszka Ursyna Niemcewicza był pierwotnie cerkwią unicka, (1874-1919 cerkiew prawosławna). Wewnątrz znajdują się epitafia Niemcewiczów,
- pomnik "Na pamiątkę pobytu Wojska Polskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim w roku 1920". Józef Piłsudski odwiedził Neple w sierpniu 1915 r., kiedy I Brygada Legionów Polskich nacierała w składzie wojsk austro-niemieckich na carską Rosję oraz na pobliskim cmentarzu mogiła krzyż ku czci żołnierzy polskich, poległych w 1920 roku w wojnie z bolszewikami,
Zabytki Nepli:
- Kamienna Baba - ciekawy głaz z okresu wcz. sredniowiecza,
- tzw."Biwak",
- Kaplica Mierzejewskich -jest to neogotycka kaplica-grobowiec z 1829 roku,
- Czołg Armii Czerwonej który jako pierwszy miał przejechać Bug i wraz z innymi wyprzeć Niemców z Polski.