Pierwsze dni listopada są dniami, w których w sposób szczególny wspominamy zmarłych. Pierwszego listopada to Dzień Wszystkich Świętych, w tym dniu wspominamy tych, których życie nacechowane było świętością. Drugiego listopada modlimy się i wspominamy zmarłych, których dusze według religii chrześcijańskiej odbywają pokutę czyśćcową oczekując wejścia do nieba.

W łączności z kościołem pielgrzymującym na ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach upamiętnili ofiary żołnierzy poległych w czasie wojny, walczących w obronie Ojczyzny. Wyrazem łączności było wyjście Samorządu Uczniowskiego na cmentarz parafialny. Na mogile gdzie spoczywają szczątki poległych żołnierzy, zapalone zostały znicze i odmówione modlitwy w intencji tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Uczniowie odwiedzili także groby zmarłych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Neplach, przy których nie zapomniano o modlitwie i zapalonym zniczu.