Drodzy Rodzice i Uczniowie

  1. Od 25 marca 2020 rozpoczyna się  zdalne nauczanie  realizujące podstawę programowa z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wg rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szk. 2019/2020.
  2. Zakres treści nauczania na dany dzień z poszczególnych przedmiotów będzie przesyłał nauczyciel przedmiotu do godz. 11.00.
  3. Uczniowie wykonują polecone zadania  i przesyłają na adres e-mail  danego nauczyciela. Należy pamiętać  by długo nie pracować przy komputerze, robić przerwy.
  4. Nauczyciele mają prawo oceniać uczniów za wykonane prace, polecenia.  Oceny będą przekazywane poczta elektroniczna lub telefonicznie .
  5. Nauczyciele będą pozostawać do dyspozycji uczniów zgodnie planem zajęć w szkole,  ponadto  w  godzinach  15.00- 16.00  -  konsultacje przez pocztę elektroniczna .

Obecny czas wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i   cierpliwość.  Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem.

Dyrektor