30 września 2019 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Na początku spotkali się w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim z panią Magdaleną Żychowską,  przedstawicielem Lubelskich Parków Krajobrazowych, która zrobiła dzieciom  prelekcję na temat Fauny tego Parku. Pokazała eksponaty zwierząt  jakie występują na tym obszarze oraz  bardzo ciekawie opowiedziała o ich życiu w ekosystemie. Następnie wszyscy udaliśmy się na zajęcia terenowe, których tematem było poznanie różnych  typów lasów w oparciu o ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną  „Nadbużańskie Łęgi”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Rozpoznawali gatunki drzew, obserwowali rośliny i zwierzęta występujące w Parku, a także szukali  i oglądali pod lupą  ciekawe eksponaty. Zajęcia uatrakcyjniła także gra trenowa. Uwieńczeniem wycieczki było ognisko integracyjne i nagrody.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<