20 listopada 2019 roku wspólnie z UNICEF  nasza szkoła brała aktywny udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym właśnie roku przypada wyjątkowa 30  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem z dziećmi, upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF  to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu , w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa są nie respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wychowawcy na godzinie wychowawczej , a w klasach I-III w ramach edukacji społecznej  przybliżyli uczniom  tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat ich praw oraz możliwości  ich realizacji w poszczególnych  krajach, a także w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Uczniowie byli zdziwieni, że są na  świecie  miejsca, gdzie dzieci nie mają swojego imienia i nazwiska, nie mogą się uczyć, nie mają prawa do zabawy….od dzisiaj wszyscy będziemy bardziej doceniać miejsce, w którym żyjemy, pamiętając o tym, że tutaj dzieci mają pełne prawa i są osoby, które stoją na straży ich przestrzegania .Uczniowie wykonywali też piękne plakaty, które wyeksponowano na korytarzu. Każdy z uczniów mógł też zapoznać się z cytatami Janusza Korczaka- pedagoga, wychowawcy, prekursora praw dziecka. Wszystkie prawa zostały również wyeksponowane  na  gazetce. W ramach tego dnia wszyscy przyszli ubrani na niebiesko ,a uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agaty Zajko przygotowali  montaż słowno- muzyczny. Na koniec z balonami  przemaszerowaliśmy po najbliższej okolicy jednocząc się z wszystkimi dziećmi na świecie.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<