Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach odbyła się 25 października 2019 roku. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.

Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne do których przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie 15 uczniów w niezwykle podniosłej atmosferze złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.     Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia złożone im przez zastępcę Wójta Gminy Terespol pana Bogdana Daniluka, panią Dyrektor Mariolę Borodziuk oraz rodzica – panią Katarzynę Siluk, którzy  podziękowali  dzieciom za występ, życzyli  im sukcesów małych i wielkich na miarę ich możliwości, wyrazili również nadzieję, aby szkoła była dla nich nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe przyjaźnie.

Na  zakończenie  nowi uczniowie zostali  obdarowani  prezentami. Darczyńcami byli: uczniowie klasy II i III, rodzice oraz Gmina Terespol.

Po ceremonii pasowania był czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

                                                                                         Małgorzata Maleńczuk

                                                                       wychowawczyni klasy pierwszej